futureperfect

Future Perfect

Form:

I will have V+3

you will have V+3

She/he/it will have V+3

We will have V+3

They will have V+3

Use:

Olyan cselekvésre használjuk, amely a jövő egy adott pillanatában befejeződik. Jellemző időhatározók:

 • by the time
 • by tomorrow
 • by this time next week
 • by this time next month
 • by this time next year……………for two years

Samples:

 • By the time you return I will have finished the report.
 • By tomorrow I will have translated this.
 • By this time next year they will have been married for two years.

 

Future perfect continuous

Form

I will have been V+ ing

You will have been V + ing

She/he/it will have been V + ing

We will have been V + ing

They will have been V + ing

Use:

Olyan cselekvésre használjuk, amely korábban elkezdődött a jövőben és folyamatosan tart, mint egy másik jövőbeli esemény történik. Ha az igének nincs folyamatos alakja mert pl statikus ige akkor a present perfect-et kell használni. Jellemző időhatározók:

 • By next year
 • by next Friday
 • By this time tomorrow
 • by the time
 • By next week………….for three years

Samples:

 • By this time next year she will have been working at this company
 • By the time I get home he will have been drinking some whisky.

 

Képleírás az angol nyelvvizsgán

images (42)

Segítség a képleírásokhoz az angol nyelvvizsgán

A képleírás során két feladatot kell elvégezni. Az egyik a kép konkrét elemzése „picture description” és a képen belüli esetleg magasabb összefüggéseket is tartalmazó „ picture  discussion” vagyis a képről való elmélkedés, plusz de a képpel összefüggésben lévő információk átadása.

1., Képleírás/picture description

Itt a vizsgázónak pontosan el kell tudnia mondani, hogy mit is ábrázol a kép. Ez elég könnyűnek tűnik, azonban ezt a feladatot sokan nem megfelelően hajtják végre mert:

 • nem ismerik a kép sematikus szerkezeti részeinek elnevezését, vagyis nem tudja a tárgyakat, embereket elhelyezni megfelelően a képen,
 • nem ismerik az alakzatok, formák, testrészek, részek elnevezéseit,
 • nem ismerik a színek, kevert színek, árnyalatok színeit,
 • és nem ismeri az egyes témakörök alapvető szókincsét, ami nagyban megakadályozza, hogy megfelelő pontszámmal teljesítsék ez a faladatot.

2., Képen „felüli” tartalmak leírása/picture discussion

 • a képen a konkrét látható tárgyak és emberek leírásán túl magasabb összefüggéseket is fel kell tudni tárni a képen belül vagy esetleg több kép összehasonítása folytán pl. a képen szereplő emberek viszonyát, kapcsolatát, az emberek érzelmit, különbségeket, hasonlóságokat,
 • fontos, hogy a vizsgázó valamilyen szinten „bevonódjon” a témába, vagyis a képen látottakkal egyetért, volt már ilyen vagy olyan élménye, ismerősei, rokonai voltak már ilyen helyzetben stb. Esetleg a vizsgázó sosem tapasztalt  ilyen szituációt és szeretne vagy fél tőle vagy mi is az ő álláspontja a történtekkel kapcsolatban.

A vizsga során sok vizsgázó sajnálatos módon megreked a „picture description” szinten és egyáltalán vagy alig-alig mélyed bele a „picture discission”-ba. Sokszor hallottam már, hogy azzal indokolták a puszta képleirtás utáni „rövidzárlatot”,  hogy még magyarul sem jutna eszébe semmi erről a képről. Itt azonban nem erről van szó. A témakörök szókincsei segítenének ezeknek a szituációk megoldásánál, illetve egy gondolatmenet, ha csak egy gondolat is eszébe jutott a vizsgázónak, akkor azt minél jobban bontsa ki és görgesse tovább. Hiszen jobb a saját fejünkkel gondolkozni, mintha a vizsgáztató kérdezne valamit amiből semmire nem tudunk következtetni illetve semmi nem jut az eszünkbe.

A képleírás része viszonylag egyszerű, azonban kép megvitatása a második szint a vizsgázósaját  élményeire és tapasztalataira van bízva.

 

Képleírás/picture description

 1. Tények

 

 • mi a kép fő témája (ha van neki konkrét)
 • hol és mikor készülhetett a kép, hol vannak
 • mi látható konkrétan a képen: táj, tárgyak, emberek (külső, belső leírás), épületek, színek, alakzatok.
 • ki, mi hol helyezkedik el
 • ki, mi, mit csinál, hol merre cselekszik

2 Képen „túli” gondolatok leírása/picture discussion

 

 • Találgatások: nem ismerjük konkrétan az embereket a képen, mit gondolnak valójában, sokszor nem  is derül ki pontosan mivel foglalkoznak, hol élnek stb. De itt nem a tények a fontosak, hanem hogy a nyelvvel kellőképpen ki tudjuk fejezni gondolatainkat és véleményünket. A gondolatainkat alá tudjuk támasztani miért gondoljuk azt , pl fehér ruhás ember mentő előtt, orvos lehet stb
 • próbáljuk magunkat a képen szereplő emberek helyébe képzelni, összehasonlítani saját helyzetünkkel, vagyis saját magunkra szabjuk a kép szituációját.
 • A kép leírásánál valószínűleg a vizsgáztató is kérdezni fog, azonban saját gondolataink kifejtésénél nem zavar meg bennünket és csak jóváhagyja a véleményünket.

 

Bumper stickers

bumper stickers

Bumper stickers

 

 

Life is too short to……………………with ugly women.

My wife says if I go fishing one more time, she is going to ………………………me. Gosh, I am going to …….her so much.

The government hates competition. Dont……………….!

Is there life before………………?

Sex and Tv can not hurt you unless you………………..

Nobody is ugly after………………

Welcome to Texas. Now ……………..

Leave California and when you leave………………..with you.

If money could talk, it would say………………..

If it too loud, you are too……………………………

I may be fat but you are ugly and I can…………………….

Want a taste of religion. ………………….your priest!

So many pedistrian  and so little………………………..

Few women admit their age. Few man ………………………………..

Sentences to be rewritten

images (36)

Rewrite each sentences with the words given. The meanings must be the same or very close.

The word must be used in your sentences.

 

He likes fashion and he is going to be a designer. (eye)
 
She likes math and her teacher told her to be a math teacher.  (good)
 
I adviced us to see the doctor. (suggest)
 
When she crossed the street she was laughing. (see)
 
Please catch a sight! (take)
 
I dont understand. (catch)
 
I am not interested  in it. (fond)
 
How long was the journey? (take)
 
I help you. (hand)
 
I am not the most likeable person in my family. (sheep)
 
I will join! (in)
 
I did not want to hurt  you. (mean)
 
She is always butting in on my talk. (interrupt)

Need help? write me!

Igekötők szerepe

Igekötő használatával a befejezettséget tudjuk szemléltetni. Mikor az igekötő a igétől távolra kerül, vagy az igével „együtt” van, akkor a folyamat befejezetlenségét, folyamatát érzékeljük.

 

Figyeljük meg:

Megtanulta a leckét. – She learned the homework.

Tanulta a leckét. – She was learning the homework.

 

1.Megette a kiflit.  – Éppen ette a kiflit.

 

Éppen ette a kiflit mikor felhívtam.

 

 1. Elvitte a gyereket. – Vitte a gyereket.

 

Éppen vitte a gyereket mikor egy baleset történt.

 

 1. Kivitte a szemetet. – Vitte ki a szemetet.

 

Éppen vitte ki a szemetet mikor elesett.

 

 1. Levette a pulóvert. – Vette le a pulóvert.

 

Éppen vette le a pulóvert mikor leesett a függöny.

 

 1. Bevitte a virágokat. Vitte be a virágokat.

 

Éppen vitte be a virágokat mikor csöngettek.

 

 1. Megette az ebédet. Éppen ette az ebédet.

 

Éppen ebédelt mikor csengettem.

 

 1. Felvette a nadrágját. Éppen vette fel a kabátot.

 

Éppen a kabátját vette mikor kinyitottam az ajtót.

 

 1. Megmászta a hegyet. Éppen mászta a hegyet.

 

Éppen a hegyet mászta, mikor egy szarvas eléugrott.

 

 1. Elrakta a kazettát. Éppen rakta el a kazettát.

 

Éppen a kazettát rakta a fiókba, mikor egy béka kiugrott a fiókból.

 

 1. Kivitte a szemetet. Éppen vitte ki a szemetet.

 

Éppen a szemetet vitte ki, mikor a ház előtt baleset történt.

Mit kell tudnod a “get” szóról?

get word

Uses of „get”

 

„get” + melléknév > „become” válik, lesz valamilyen, egyik állapotból a másikba kerül

 

 • családi állapot: married, divorced, engaged
 • egészségi állapot: better, sick, ill, fat, thin, cold, brown, red
 • hangulat: bored, happy, upset, angry
 • más használat: lost, drunk

 

„get” + főnév

 

 • obtain – elér valamit: a job, information, hotel room
 • receive – megkap valamit: a salary, a present, a letter, a call. pleasure, a shock
 • bring/fetch – hoz, visz valamit: a dring, something from the shop
 • prepare – csinál valamit: a meal, a drink
 • understand – megért valamit: a joke
 • catch – elkap valamit: an illness, a boat, a train
 • have – birtokol valamit: an idea, an impression, time to do something
 • capture – elfog valakit, valamit: an animal, person
 • receive – fog adást: a radio, TV, broadcast
 • subscribe to – járat valamit: a magazin, newspaper

 

Most gyakoroljunk!

Párosítsad a mondatokat a válaszokkal.

 

a)       I dont get it!

b)      How many can you get on yours?

c)      Lets get the later one.

d)      Would you like me to get you a…..?

e)       How much do you get it?

f)       Where do you get it?

g)      I will get it – it is probably for me anyway..

h)      How much  did you get for it?

i)        We dont get much – even in Winter.

j)        Who is going to get it this evening?

k)      I think I have got something.

l)        Which do you get?

m)    They have finally got him!!

 

 1. glass of water?
 2. rainfall?
 3. answer the phone
 4. take the bus
 5. receive when you sold it
 6. Good idea
 7. buy it
 8. make the dinner?
 9. newspaper?
 10. I dont understand
 11. He has been captured.
 12. I might have a solution
 13. your salary
 14. TV channels?

Másik mumus: present perfect continous

images (37)

Present Perfect Continuous

Képzése:

Have/has jelen idejű ragozott alakja + been + ige -ing-es alakja

Nem hagyható ki a 3 rész egyike sem!

Kérdés: fordított szórenddel

How long have you been learning English? (Mióta tanulsz angolul?)

Tagadás: have not (haven’t) / has not (hasn’t)

I haven’t eaten octopus for 2 years.

She hasn’t seen her mother since her birth.

Használata:

1. A cselekvés a múltban kezdődött, a jelenben is tart, a folyamatosságot jobban kiemeli, mint a Present Perfect.

Jelen idővel fordítjuk magyarra.

Például: I have been working here for five years. (5 éve dolgozom itt.)

Peter has been learning English since 1995. (Péter 1995 óta tanul angolul.)

2. Olyan cselekvést is kifejezhet, amely a múltban kezdődött, és a beszéd pillanata előtt fejeződött be, viszont érzelmi színezete van. Körülmény leírása.

Múlt idővel fordítjuk:

I has been snowing. (Havas a járda.)

Somebody has been smoking here. (Bűdös van.)

Paul has been jogging for an hour. (A futástól megízadt) What have you been doing? (Mi a fenét csináltál?)

 

Present Perfect vs. Present Perfect Continous

 

Present Perfect

Present Perfect Continous

1. mennyit, hányszor, hányatMúlt idővel fordítjuk 1. mennyi idejeJelen idővel forditjuk
How many emails have you written so far?I have written 10 emails today.

Tommy has gona to the gim 3 times this week.

She has been writing her book all day.How long have you been waiting here?

Since 3 am.

2.  cselekvés állandóságaMúlti idővel fordítjuk 2. cselekvés átmeneti jellegeJelen idővel fordítjuk
They have lived here all their lives. I have been staying in a hotel recently. 
3.cselekvés befejezettsége cselekvés folyamata, látható & érezhető jelek 
I have cleaned the flat. The guest are here soon. I have been writing an article. 

 

 

Kung Fu Granny floors thief

Kung fu granny

A szókincs fejlesztésre a legegyszerűbb mód az olvasás. Persze tudom, hogy nem szeretünk kötelezőket olvasni. Mindazonáltal érdekes és rövid cikkeket szívesen böngészünk. Ebben szeretnék most segíteni Nektek!

Olvássátok el és a hiányzó helyekre tegyétek be az általam megadott szavakat.

Jó szórakozást!

Kung Fu granny floors thief

 

 Forty-year-old Paul Smith picked the wrong grandma when he tried to ……………. a 73-year-old woman’s purse.

He quickly found himself on the ground when she ……………………… him.

Smith was jobless, homeless and hungry — and looking for an easy ………………..

He ………. his eyes on the purse carried by ………… granny, Carla Numib. Noi zeroed in and grabbed her purse. Mrs Carla was taken aback but held on tight and began ………… for help. Then she grabbed the thief’s shirt, pulled him forward and brought her knee up into his …………… as hard as she could.

Smith fell on the ……………… in agony as granny delivered a further series of kicks and punches. She stopped only when he ……………………. quiet. Bystanders rushed in to carry her ………….. to the nearby police station.

 

Put the given words into the gaps.

 

a)      helpless-seeming

b)      remained

c)      assailant

d)      yell

e)      groin

f)        ground

g)      set

h)      knocked the daylights out of

i)        prey

j)        snatch

 

Opinions, agreeing, disagreeing

Let's agree!

A sikeres nyelvizsgához szükséged lehet előre megtanult szófordulatokra, amely a kommunikációd elősegíti. Ezek az előre megtanult panelek időt hagynak arra, hogy addig gondolkozz a válaszodon, előrevigyék a beszélgetésed fonalát és gördülékeny interakcióhoz vezet.

Náhányat összegyüjöttem neked! Válasszál ki párat minden kategóriából és tanuljad meg azokat. Igy sokkal könnyebben fog menni a nyelvizsgán a szóbeli rész.

Opinions, agreeing, disagreeing

 

 1. Giving opinions

 

  • I think..
  • If you ask me…
  • I would say….
  • In my opinion….
  • It seems to me…
  • as far as I am concerned…
  • From where I stand…
  • My view is…
  • From my pont of view

 

 

 1. Asking for opinions…

 

  • What is your view?
  • Where do you stand on this?
  • What do you think of…
  • Would you say that….
  • In your opinion…..
  • What is your opinion on…….
  • Would you agree that…….

 

 1. Agreeing

 

  • Good point!
  • You are right
  • I would go along with that
  • I could not agree more!
  • I agree
  • That is true
  • I am of the same opinion
  • I agree up to a point…

 

 1. Disagreeing

 

 • I cannot accept that
 • I dont agree
 • I would not say that
 • I dont think so
 • I disagree
 • On the contrary
 • you are wrong
 • I am of a different opinion
 • I dont really agree.

Guessing

images (7)

Guessing

Often when we read in a foreign language we meet unknown words – the general meaning of these words may be easy to guess from the context. Guessing is therefore an important strtegy for successful reading.

Read the following sentences and guess the meaning of the word in italics. 

 

 1. The assassin pulled out a chrugga and pointed it at me.
 2. Those thinking of traveling to central Africa should buy a mosquito net and a good quality insect wappattante.
 3. No! shouted the Professor „Dont shuggle me!”
 4. The local iljbidies are welcoming to tourists and will allow you to photograph them for a small fee.
 5. Maria held John’s arm and looked happily across the desert towards the fiddlijent sunset.
 6. Darling? she asked. Will you always broddle me?
 7. Over the weekend though, most sawquards will see temperatures rising and better weather onto he way.
 8. He asked me if I had ever higgles so I explained that I was a city boy and did not know how to.
 9. There was a loud band and the Professor trughed onto the floor.
 10. It is essential that briddles are taken every morning if material infection is to be prevented.
 11. Griddlibby pictures show the area of high pressure moving away into Russia and a depression approach Western Europe from the Atlantic Ocean.
 12. Tomorrow all areas will continue to experience severe grophables as a result of the heavy snowfall.
 13. This new quarti makes it possible to travel half-price on buses during the day.
 14. He installed a crowka to prevent his property.
 15. However much he tried to improve his English before the exam, the mikqul was the same; he failed

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck